Vítejte v žichovické školce

Změna provozní doby

Provozní doba MŠ se prodlužuje o 30 min a to od 6:15 do 16:15 hodin.

     Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

  • absolutní přednost mají děti, které ve školním roce 2022/2023 dovrší šesti let - předškoláci
  • trvalé bydliště v Žichovicích dle věku
  • sourozenec v MŠ
  • ostatní děti dle věku

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) 🇺🇦
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального
закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022
Зб. («лекс Україна» - освіта) 🇺🇦

Více informací v přiloženém dokumentu. Більше інформації в доданому документі.

Projekty mateřské školy

IT ve škole, Šablony III

Oranžové hřiště

Na zahradě máme od roku 2015 nové houpačky a prolézačky. Školka získala grant 150.000 Kč v projektu Oranžové hřiště od Nadace ČEZ.

Revitalizace zahrady